Köszöntő

150 éves az állami fordítószolgálat

Dr. Németh Gabriella

Kedves Olvasó!

Idén 150 éve annak, hogy 1869. március 25-én a Magyarországi Rendeletek Tárában megjelent a „m. kir. belügyministeriumnak 1869. évi mart. 25-én 277. szám alatt kelt valamennyi törvényhatósághoz intézett értesitvénye” arról, hogy a magyar királyi miniszterelnökségnél egy központi fordító osztály állíttatott fel és „a fordítások dijak mellett eszközöltetnek”. A Magyar Országos Levéltárban felkutatott, gyöngybetűkkel írt rendelet tanúskodik arról, hogy a pesti egyetem köztekintélynek örvendő filológia professzorára, Ferencz Józsefre bízták a Központi Fordító Osztály vezetését. A professzor számos nyelven beszélt (magyar, latin, olasz, oláh, francia, angol, olasz, német, holland, ó-bolgár, új-bolgár, szlovén, szerb, horvát, cseh, tót, orosz, lengyel), kitűnő szakember volt, s a Monarchia közigazgatásának útvesztőjében is el tudott igazodni.

Az első 80 évben állami fordítóosztályként közszolgálati, állami költségvetési gazdálkodású szervezeti formában működött a feladatellátás, később, a második világháború után önálló intézmény jött létre, hiszen az igazságügyminiszter felügyelete alatt létrehozták az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodát (OFFI). Az OFFI 1994-ben alakult át állami tulajdonú gazdasági társasággá, ettől kezdve a szervezetére, működésére és díjszabására vonatkozó normákat már nem jogszabály, hanem a tulajdonosi joggyakorló által is jóváhagyott belső szabályzatok határozták meg. 2006 óta az állami fordítószolgálat kizárólagos állami tulajdonban álló zártkörűen működő részvénytársaságként működik.

Az OFFI Zrt. 2015. óta hivatalban lévő vezérigazgatójaként hiszem, hogy a hagyomány és a modernitás igen jól megférnek egymás mellett. A 19. századi közszolgálati és nyelvi hagyományokra bátran építkezhetünk, ugyanakkor a 21. század modern kihívásaira – mint amilyen a globalizáció, a digitalizáció vagy a technológiai fejlődés – egy 150 éves szakmai hagyományokkal rendelkező patinás állami szervezetnek is professzionálisan kell reagálnia. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. az állam által létrehozott olyan gazdasági társaság, amely számos állami közfeladatot lát el (pl. hiteles fordítás, jogszabályfordítás, bírósági tolmácsolás, egyes névátírási ügyekben nyelvi szakértés stb.), a jogszabályban részletesen szabályozott fordítói tevékenysége során pedig közhitelű, teljes bizonyító erejű közokiratot bocsát ki. Mindezen felelősséget szem előtt tartva végezzük feladatainkat, megfelelve az ISO 9001:2015 és ISO 17100:2015 szakmai szabványoknak.

2019-ben – a jubileumi szakmai év keretében – számos rendezvénnyel tisztelgünk elődeink teljesítménye előtt, miközben az alapfeladataink ellátását a legnagyobb gondossággal, professzionálisan működő országos ügyfélszolgálatrendszerrel, alapos szakmai odafigyeléssel, képzésekkel, a digitális és e-technológiák bevezetésével támogatjuk. Kérem, ismerje meg a 150 éves állami fordítószolgálatot, weblapunkon keresse meg az Ön számára legérdekesebb jubileumi rendezvényeinket, programjainkat, képzéseinket.

Köszönöm, hogy a „150 éves az állami fordítószolgálat” rendezvénysorozatot megtisztelte figyelmével!

Bővebben
Dr. Németh Gabriella LL.M
Vezérigazgató

A 150 éves Jubileumi programsorozatunk eseményei

Parlament - Felsőházi terme

OFFI Zrt. (1062 Budapest, Bajza u. 52.)

OFFI székház, Bajza utca 52.

OFFI székház, Bajza utca 52. (224-es terem )

Budapest