jubileumi konferencia

2019. március 22-én a Parlament Felsőházi termében ünnepeltük az állami fordítószolgálat 150 esztendejét. Az ünnepi év alkalmából célunk, hogy adózzunk mindazok emlékének, akik az állami fordítószolgálat munkájában tevékenyen részt vállaltak, minőségi munkájukkal példát mutattak az utókornak.

Az állami fordítószolgálat jelentős szereppel bírt az elmúlt 150 évben, amelynek fókuszában mindig a magas minőség és a közszolgálatiság állt – hangsúlyozta az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi módszertani irányításáért felelős helyettes államtitkára. Elmondta, az állami fordítószolgálat alapításának évében, 1869-ben már kialakult a diplomácia kapcsolat Japánnal. Az adott történelmi korszakra jellemző, polgári fejlődést megalapozó szakterületek hazai fejlesztése azt igényelte, hogy egy állami fordítószolgálat kezdje meg működését. Borhy László rektor üdvözölte az ELTE mint fordítástudomány, és az állami fordítóiroda mint gyakorlati hely együttműködését. A két több százéves múlttal rendelkező intézmény szakmaiságából kiemelte az OFFI gyakornoki programjának jelentőségét is a fordító-, és tolmácshallgatók képzésében. A konferenciára hagyományosan idén is a fordítók és tolmácsok napján került sor.

jubileumi konferencia

Németh Gabriella az OFFI Zrt. vezérigazgatója kiemelte: az egykori Központi Fordító Osztály fordításszakmai és közszolgálati hagyományait ötvözik az elektronizált, projektmenedzsment alapú, és a nemzetközi ISO 17100 szabványnak is megfelelő megoldásokkal. A megújult OFFI-ban akár Cégkapun keresztül is megküldhetők az e-hiteles fordítások a megrendelők részére. Az állami fordítószolgálat célja ma sem lehet más, mint kiváló hiteles fordításokkal biztosítani az Alaptörvényben garantált anyanyelvhasználat jogát, valamennyi polgár részére a bírósági és hatósági eljárásokban.

Az OFFI vezérigazgatója – aki 2019. március 14. napján Trócsányi László igazságügyi minisztertől Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült az OFFI élén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért – jubileumi elismeréseket nyújtott át, az OFFI egykori vezetői, Szappanos Géza és dr. Vida Tamás, továbbá számos kiváló lektor, mentor, tolmács és projektmenedzser munkatárs részére. A több mint 300 résztvevő a Parlament Felsőházi termében, méltó helyszínen emlékezett a legkiválóbb fordítókra, lektorokra, a „Központi Fordító Osztályra”.

jubileumi konferencia

A Parlamentben és az Igazságügyi Minisztérium épületében megtartott OFFI AKADÉMIA képzéseken az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), az ELTE ÁJK és az Igazságügyi Minisztérium szakemberei adtak elő. A rendezvényen az ELTE, a Károli Gáspár Református Egyetem és a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Tudományegyetem diákjai, és külföldi fordítói szervezetek képviselői is részt vettek.

A „Központi Fordító Osztály” 1869. március 25-én alakult, és 38 év után a belügyminisztérium kötelékébe került át, 1907-től kezdve egészen 1949-ig oda tartozott. Wekerle Sándor miniszterelnök a következőket közölte írásban a regnáló belügyminiszterrel, gróf Andrássy Gyulával 1906. május 27-én kelt levelében: „Utalással a Nagyméltóságod között és én köztem rövid úton létre jött arra a megállapodásra, a melynek értelmében a Miniszterelnökségi fordító osztály teendői a Belügyminisztériumi munkakörbe utaltatnának és a fordító osztályban alkalmazott személyzet a Belügyminisztérium tiszti létszámába vétetnének át, van szerencsém nagyméltóságodat értesíteni, hogy a Miniszterelnökség fordító osztályának ez idő szerint négy költségvetésileg rendszeresített állásra kinevezett tagja van...” A minisztertanács az osztályt végül az igazságügyi tárcához utalta.

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda létesítése tárgyában kiadott 4234/1949. (IX. 15.) MT rendeletet dr. Zalán Kornél, az IM törvényelőkészítő osztályának vezetője szerkesztette, s az igazságügyminiszter felügyelete alatt létrehozták az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodát. A minisztertanácsi döntést az is indokolta, hogy a bírósági hites tolmácsok működését kezdetektől az IM irányította.  Az OFFI első igazgatója Tardy Lajos lett, helyettese pedig a belügyminisztériumi fordítóosztály addigi vezetője, Thegze Lajos. Az OFFI az egykori fordítóosztály minden munkatársát átvette és így működött tovább. „A rendelet kimondta – az 1907-es átszervezéshez hasonlóan – hogy a Belügyminisztérium fordító osztályán rendszeresített állásban működő alkalmazottakat át kell venni az Iroda létszámába. A Belügyminisztérium fordító osztályának irodai felszerelési tárgyai az Iroda használatába mennek át.” – írja visszaemlékezésében Tardy Lajos.

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 1994-től napjainkig részvénytársaságként működik tovább és számos nyelvi feladatot közfeladatként lát el (pl. hiteles fordítás, bírósági tolmácsolás, névátírási ügyekben szakvélemény készítése, jogszabályfordítás és lektorálás).

A jubileumi rendezvényre az OFFI két ünnepi kiadványt jelentetett meg, amelyben nemcsak a 150 év levéltári kutatásokon alapuló hiteles történeti feldolgozása, hanem a fordítói szakma legújabb kutatási eredményei egyaránt publikálásra kerültek. Ezekről bővebben itt olvashat.

jubileumi konferencia

jubileumi konferencia

jubileumi konferencia

© OFFI Archívum: dr. Németh Gabriella (OFFI 2015–), Szappanos Géza (OFFI 1980–2009), dr. Gáspár Endre (IM) elismeréseket vesznek át.

A Magyar Rádió konferencián készített híranyaga az alábbiakban hallgatható meg:

Hangfájl