2019-ben ünnepeljük az állami fordítószolgálat 150. évfordulóját azt felidézve, hogy 1869. március 25-én, az Osztrák Magyar Monarchia idejében, az akkori Miniszerelnökségen belül megalakították az első fordító osztályt. E második kötetünk elsősorban történeti. Áttekintjük  a fordító osztály történetét, azaz hogyan jutott el a szervezet a Úri utcai két szobából a Bajza utcai központig. Feltártuk a fenntartó többszöri változásait és okait, az itt dolgozó kiváló szakemberek tevékenységét, s természetesen a hiteles fordítás és tolmácsolás fejlődését. Külön hangsúlyt fektetünk azoknak a célkitűzéseknek a kifejtésére, amelyek a minőséget és szakmaiságot helyezték a középpontba.

Kötetünkben olvashatnak a kodifikációs folyamat változásairól, az OFFI-ban folyó névátírási gyakorlat kihívásairól, valamint a fordítói munka és a fordítástudomány szoros kapcsolatáról is.

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó (Németh Gabriella vezérigazgató)
Széljegyzetek egy emlékkötet lapjaira (Trócsányi László igazságügyi miniszter)

TANULMÁNYOK
Szoták Szilvia: 1869-től napjainkig – A 150 éves állami fordítószolgálat története
Klaudy Kinga: A társadalmi megrendelés szerepe a fordítástudomány fejlődésében: az OFFI és a fordítóképzés kapcsolatának kezdetei
Kántor Ákos: Az OFFI története jogszabályokban
Belcsák Róbert Ferenc: A hitelesítés mint jogilag megalapozott tevékenység
Németh Gabriella: A közérthetőség etikájának jelentősége a jogalkotásban és a fogyasztóbarát online általános szerződési feltételekben
Ugróczky Mária: Az idegen személynevek írásáról és átírásáról

INTERJÚK
„…a világ legszerencsésebb embere vagyok…”
Interjú Szappanos Gézával, az OFFI egykori igazgatójával
„A fordítóprogram nem ismeri a konnotátumot…”
Interjú Vida Tamással, az OFFI egykori igazgatóhelyettesével